EU Fondovi

Naziv projekta (operacije) korisnika:

„Optimizacija poslovanja poduzeća DENT GRUPA d.o.o. primjenom suvremenih IKT rješenja“

 

Kratki opis projekta (operacije):

Projektom će se adresirati problem nedostatne učinkovitosti zastarjelih poslovnih procesa poduzeća Dent grupa d.o.o. koje djeluje u području dentalne radiologije. Podrazumijeva ulaganje u imovinu – razvoj specifičnog softvera te nabavu računalne i komunikacijske opreme, čime će se omogućiti unaprjeđenje poslovnih procesa, integracija poslovnih funkcija, učinkovita organizacija tijeka rada te kvalitetnija interakcija s pacijentima i suradnicima.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Provedbom projekta ‘’Optimizacija poslovanja poduzeća DENT GRUPA d.o.o primjenom suvremenih IKT rješenja’’, omogućit će se optimizacija poslovnih procesa, integracija poslovnih funkcija, učinkovita organizacija tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i suradnicima te u konačnici poboljšanje tržišnog položaja poduzeća (porast prihoda od prodaje usluge i nova zapošljavanja).

Rezultati:

(1) Primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije omogućeno je jačanje tržišne pozicije te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća Dent Grupa d.o.o.;

(2) Razvijeno je specifično IKT poslovno rješenje dizajnirano po mjeri za potrebe korisnika.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 565.408,83 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 240.300,00 HRK

Predmetni projekt sufinanciran je iz fondova Europske Unije (EFRR), OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u intenzitetu od 54%. Preostalih 46% iznosa osigurava Naručitelj iz vlastitih sredstava.

 

Razdoblje provedbe projekta 

od 01.03.2020. do 01.02.2021.

 

Kontakt osobe za više informacija

Maroje Filičić
Tel: 091 2701 989
Email: dentgrupa@gmail.com

 

EU FondoviEU Fondovi     EU Fondovi

 

Sadržaj web stranica isključiva je odgovornost Dent grupe d.o.o.