Usluge

Digitalna dvo-dimenzionalna(2D) intraoralna i panoramska radiografija se u posljednjih 20 godina duboko ukorijenila u svakodnevnoj dentalnoj praksi.

Međutim,2D slike, zbog preklapanja složenih anatomskih struktura, teško interpretiramo. Pri mjerenju uvijek koristimo dozu sigurnosti kako bi kompenzirali uvećanje nastalo zbog same tehnike snimanja, a o širini(debljini) i točnoj prostornoj poziciji nemamo nikakvu informaciju. Kakogod, nemamo namjeru blatiti tehnologiju koja nam je oslonac već toliko godina i koja nam je već toliko puta otvorila oči, naprotiv mislimo da će još dugo ta ista 2D slika biti osnova dijagnostike, planiranja i kontrole u ordinacijama dentalne medicine i njenih specialističkih praksi.

Intraoralno snimanje

  • paralelna projekcija
  • ekscentrične projekcije
  • bite-wing tehnika
  • dentalni status

Intraoralna snimka zuba prikazuje zub u prirodnoj veličini sa pripadajućim korijenom te susjedne zube.

Panoramsko snimanje

Ortopantomogram

Ortopantomogram je rendgenska snimka maksiofacialne regije na kojem se prikazuju gornja i donja čeljust sa svim zubima, s oba čeljusna zgloba te pripadajućim sinusima.

Snimanje paranazalnih sinusa

Snimka paranazalnih sinusa obuhvaća sinuse te okolne strukture. Mogu se snimiti u nekoliko različitih projekcija dok se standardno radi klasični Posterio-Anteriorni snimak.

Temporomandibularni zglobovi (lateralno-frontalno)

Snimka temporomandibularnih zglobova jasno prikazuje navedene zglobove te njihov odnos s okolnim koštanim strukturama u različitim projekcijama. Zglobovi se snimaju u frontalnim ili lateralnim projekcijama sa otvorenim i zatvorenim ustima.

Specijalna snimanja

Telerentgen (L.L-P.A)

 Telerendgen je snimka glave koja se najčešće koristi u ortodontskoj dijagnostici na kojoj se prikazuju sve koštane strukture, regije te meka tkiva lica. Snimak se može raditi u profilnoj LL projekciji te u frontalnoj PA projekciji.

Cefalometrijske snimke (L.L-A.P)

Snimanje čeljusti

Snimanje jednoga zuba

Snimanje segmenta čeljusti

Snimanje jedne čeljusti

Snimanje gornje i donje čeljusti

Snimanje sinusa

Snimanje temporomandibularnih zglobova

 

3D snimak te usporedba CBCT-a s klasičnim CT-om

Naša djelatnost direktno ovisi o konstantnoj edukaciji, unapređenju vještina i prihvaćanju novih tehnologija. Tako i prihvaćanjem 3D tehnologije ne samo da ostajemo konkurentni, nego si uvelike olakšavamo rad, a našim pacijentima omogućavamo sigurno dijagnosticiranje te precizno planiranje terapije.

Cone Beam CT iz izvora rendgenskih zraka šalje koničan snop koji svojim širim dijelom pada na detektor. Rendgenske zrake se prolaskom kroz predmet snimanja promijene što detektor registrira i pretvara u električni impuls koji se složenom računalnom opreracijom pretvara u sliku na ekranu. Dovoljna je jedna cirkularna rotacija izvora zračenja i detektora oko predmeta snimanja za prikupljanje svih informacija za stvaranje trodimenzionalne slike.

Klasični Spiralni ili Multi-Slice CT (MSCT) radi višestruke rotacije oko predmeta snimanja zbog linearnog snopa te je jedini način prikupljanja podataka kod takvog snopa višestruka rotacija oko predmeta sa promjenom položaja izvora zračenja ili predmeta snimanja što u kombinaciji s puno većom snagom izvora (90 mA kod klasičnog, 4-10 mA kod CBCT) daje puno veću emitiranu i primljenu dozu zračenja pri snimanju klasičnim CT-om nego CBCT-om. Kako je i napon cijevi klasičnog CT-a veći 20-30 kV, a vrijeme snimanja minimalno dvostruko (samo 18 sek kod CBCT-a), dolazimo do višestruko veće emitirane i primljene doze zračenja .

Nadalje, studije usporedbe kvalitete slike CBCT-a i CT-a (MSCT, Spiral CT, Linearni CT) zaključuju da većina CBCT uređaja ima sliku usporedivu sa slikom klasičnog CT-a, dok pojedini CBCT uređaji (npr. Morita Accuitomo) daje čak i bolju kvalitetu slike od klasičnog CT-a.